Rise2Shine Ministries


Rise2Shine is de nieuwe naam van 'Stichting Zody.' De woorden 'sta op' en 'schijn' zijn de kernwoorden van ons werk: het maken van disciplelen die opstaan om het Licht van Jezus Christus te laten schijnen in de duisternis van de Roma/zigeunerwijken bij de vuilnisbelt van Cluj-Napoca. Door het brengen van de Bijbelse boodschap van hoop, zien we dat de kinderen en tieners veranderen en stap voor stap doorbreken we zo de cirkel van armoede en uitsluiting.

'Sta op, schijn, want uw licht is gekomen!
En de Glory van de HEER gaat over uw op.'
(Jesaja 60:1 vertaald van de NKJV)


Lees meer over Stichting Rise2Shine


We werken in de krottenwijken in en rond Pata-Rât (zoals de wijken Dallas, Coastei en Cantonolui). Dit zijn Roma/zigeuner ghetto's aan de rand van Cluj-Napoca, Roemenië, naast de vuilnisbelt. We zijn vooral actief onder de kinderen en tieners en wekelijks bezoeken ruim 250 kinderen/tieners onze programma's. We hebben op dit moment rond de tien verschillende programma's. Ons doel is dat tieners hun school afmaken, de krottenwijk uitgaan en integreren in de normale samenleving en in de plaatselijke kerk. Van daaruit worden zij een voorbeeld voor degene in de wijk, zodat ook zij het verlangen krijgen voor een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. We hebben dan tieners die zelf een voorbeeld worden voor anderen. Tieners uit een wijk waarvan de maatschappij zegt dat het onmogelijk is er iets te doen, zullen dan de boodschap van Hoop van Jezus Christus brengen. Dit is het hart van God, die het onmogelijke mogelijk maakt en de onbekwamen bekwaam.Image Gallery

Wees betrokken

Het werk hier is alleen mogelijk dankzij uw betrokkenheid. U kunt ons op verschillende manieren helpen. Klik op een link hier beneden en wees vandaag nog betrokken:

Support

Giften kunnen worden overgemaakt naar:

Bank rek. nr. 1561.77.854
IBAN: NL14RABO0156177854
t.n.v. Stichting Rise2Shine
Gerardus Majellastraat 28 rood
5101BG Dongen
Nederland


This template downloaded form free website templates